אודות הישיבה

רקע כללי

במצפה רמון הוקמה, בשנת תשנ"ב, ישיבה תיכונית לחינוך תורני סביבתי.הישיבה הוקמה מתוך הכרת הצורך בחינוך המשלב השקפה תורנית בכל תחומי הדעת. זאת מתוך דרכי חינוך המביאים להזדהות פנימית של התלמידים עם החומר הנלמד, כאשר מושם דגש רב על פיתוח אישיותו של כל חניך בישיבה.

הנחת היסוד העומדת בתשתית תכנית הלימודים היא שיש להפגיש את הלומד עם התכנים הלימודיים מתוך קישורם ללומד, ולא רק כחומר אשר יש להבחן עליו. הקשר ללומד ייעשה הן במסגרת השיעורים והן במסגרות של סיורים לימודיים וסדנאות שטח, מחקרים ומעבדות, כאשר נעשה ניסיון מתמיד להחיות את הסקרנות הטבעית הקיימת בתלמיד.

בחירת לימודי הסביבה כציר מרכזי נובעת מכך שהאקולוגיה/ לימודי הסביבה, מפגישים את הלומד עם האחדות שיש בין כל השותפים ביקום, מהדומם דרך הצומח והחי ועד האדם. הכל קשור ומאוחד ומתוך כך מתפתחת האחריות האישית שחש התלמיד כלפי כל הנבראים.

לצורך כך, פותחה תוכנית לימודים ייחודית, המשלבת את התכנים השונים, תוך קישורם ליהדות, בשילוב הסיורים והסדנאות.

בישיבה לומדים מאתיים וארבעים תלמידים בארבעה מחזורים, ט'-יב'. התלמידים ניגשים למבחני הבגרות ברמה גבוהה במגמות: פיזיקה, ביולוגיה ואקולוגיה.

תלמידים המעוניינים במגמות נוספות יכולים לגשת לבחינות במסגרת התכנית האישית שלהם.

ייחודיותה של הישיבה בשלשה תחומים עיקריים:

בתחום החינוכי. התלמידים שותפים מלאים בניהול המקום בכל התחומים, ובקבלת החלטות הן בעקרונות, בתקנון, והן בחיי היום יום. לתלמידים שמורה הזכות לבחור תכנית לימודים אישית ובידם ההחלטה לאיזה שיעורים להיכנס.

בתחום הלימודי. מושם דגש רב על למידה טבעית. תוך קישור החומר לחיי התלמיד. וכן מושם דגש רב על לימוד האקולוגיה, תוך יציאה קבועה לשטח. יום סיור בשבוע לכל כיתה, ושבוע שלם בשטח לצורכי מחקר ותצפית, אחת לשלשה חודשים.

לימוד מסודר של מבנה האישיות בתפיסת העולם היהודית ועבודה על תיקון המידות, כחלק מתכנית הלימודים.

סגור לתגובות.