תקנון

תקציר התקנון

מטרות

1.יעוד הישיבה הוא לחנך. חינוך אינו אילוף, אשר על כן תשאף הישיבה לעורר בתלמידים את רצונותיהם הבריאים והטבעיים, לפתח כשרונות הקיימים בתלמידים, להביאם לאמונה, יראת שמיים וקיום מצוות מתוך הזדהות פנימית, דבר שחזק מכל כפיה חיצונית. הישיבה רואה בחינוך התלמידים לאמונה ויראת שמים, תוך התמודדות עם בעיות השעה והדור, מטרה ראשונה במעלה.

2.הישיבה שואפת לפתח את אישיות התלמיד, ותעודדו לבטא ולגלות את כשרונותיו בכל התחומים.

3. הישיבה שואפת להקנות לתלמיד יכולת להתמודד עם בעיות האמונה בדורנו, ולחזק בלב התלמידים את האהבה לעם, לתורתו ולארצו.

4.הישיבה שואפת לחנך את התלמידים ליושר מוסרי ואינטלקטואלי.

5.הישיבה תשאף להביא את התלמיד לרצון עצמאי לקנות דעת ללא כפיה חיצונית.

6.הישיבה תחנך להזדהות עם תהליך תקומת ישראל, ושותפות פעילה בחיי העם בארץ.

7.הישיבה תעודד את התלמידים לאזרחות טובה תוך שמירת הערכים והמסגרת התורניים.

8.הישיבה תדרוש מהתלמידים להגיע להשגים טובים בתחום הלימודים.

לחצו כאן כדי להוריד את התקנון המלא והמפורט.

סגור לתגובות.