הרשמה לכיתות ט'

תהליך ההרשמה

במדור זה מפורט הליך קבלת תלמידים לכיתות ט' לשנת הלימודים תש"פ.

ערב היכרות נוסף ואחרון  להורים ותלמידים עם הישיבה התיכונית יערך בתאריך
יום רביעי, ג' בשבט, בין השעות 17:00 -20:00.

רישום לערב ההיכרות דרך הקישור –

https://goo.gl/forms/apxsFCa5693nM6uD3

הליך הקבלה לכיתות ט' התש"פ

שלב א: רישום לראיונות

הרישום לישיבה מתבצע באמצעות האתר של המנהל לחינוך דתי בלבד, שייפתח ב-יום ראשון כב' טבת (30/12), וייסגר רישום ביום שלישי ל' שבט (5/2). לאחר מילוי הפרטים האישיים באתר, יש לסמן את הישיבה כאחת משלוש האפשרויות הרצויות לבדיקה.

הישיבה תקבל ממנהל החינוך הדתי באופן ישיר את כל השמות והפרטים של התלמידים שנרשמו באתר. אין צורך להירשם ישירות גם דרך הישיבה עצמה.

שלב ב: ראיונות

כל התלמידים שנרשמו דרך האתר יוזמנו ליום בישיבה, בו יעברו מספר ראיונות, סיור קצר ומבחן בגמרא. ימי הראיונות יתקיימו החל מתאריך כ"ח שבט (3/2).

בסיום כל ימי הראיונות יתקבלו ההחלטות לגבי קבלת התלמידים, ובהתאם לכך יישלחו תשובות בדואר. תשובות יינתנו ביום ראשון, כ"ו אדר א' (3/3).

שלב ג: רישום לישיבה

תלמידים שיתקבלו לישיבה ומעוניינים ללמוד בה, יתבקשו למלא טופסי הרשמה וכן לשלם דמי רישום. רק תלמיד שיישלח חזרה את כל טפסי ההרשמה מלאים יחשב כרשום בישיבה לשנה"ל תש"פ.

חשוב: ההרשמה לישיבה תסגר עם ההגעה למספר התלמידים המקסימלי בשכבה, לא ניתן יהיה להירשם לאחר מכן.

לידיעתכם, הישיבה נתמכת ע"י המינהל לחינוך ההתיישבותי ('עליית הנוער'). בדיקת זכאות להצטרפות למנהל נעשית ישירות מול המנהל.

תלמידים המעוניינים להתקבל לכיתות ט-יא כבר בשנה"ל הנוכחית מתבקשים לפנות למזכירות הישיבה בטלפון 08-6588882, או למלא פרטים בקישור המצ"ב ונשתדל לחזור אליכם בהקדם:
https://goo.gl/forms/Cx1rUO3Slf4nJ47X2

סגור לתגובות.