הרשמה לכיתות ט'

תהליך ההרשמה

במדור זה מפורט הליך קבלת תלמידים לכיתות ט' בשנה"ל תשע"ח בלבד.

תלמידים המעוניינים להתקבל לכיתות ט-יא כבר בשנה"ל הנוכחית מתבקשים לפנות למזכירות הישיבה בטלפון 08-6588882.

הישיבה נתמכת ע"י המינהל לחינוך ההתיישבותי ההליך ההצטרפות לזכאים למינהל הוא דרכם.

הליך הקבלה לכיתות ט' התשע"ח

שלב א: רישום לראיונות

הרישום לישיבה מתבצע באמצעות האתר של המנהל לחינוך דתי בלבד, שייפתח ב-י' טבת טבת וייסגר ב ו'  שבט. לאחר מילוי הפרטים האישיים באתר, יש לסמן את הישיבה כאחת משלוש האפשרויות הרצויות לבדיקה.

הישיבה תקבל ממנהל החינוך הדתי באופן ישיר את כל השמות והפרטים של התלמידים שנרשמו באתר. אין צורך להירשם ישירות גם דרך הישיבה עצמה.

שלב ב: ראיונות

כל התלמידים שנרשמו דרך האתר יוזמנו ליום בישיבה, בו יעברו מספר ראיונות, סיור קצר ומבחן בגמרא. ימי הראיונות יתקיימו בחודש שבט אדר.

בסיום כל ימי הראיונות יוחלט מי מתאים ללמוד בישיבה, ובהתאם לכך יישלחו תשובות בדואר. תשובות יינתנו החל מכ"ז שבט.

שלב ג: רישום לישיבה

תלמידים שיתקבלו יתבקשו למלא טופסי הרשמה וכן לשלם דמי רישום. רק תלמיד שיישלח חזרה את כל טפסי ההרשמה מלאים יחשב כרשום בישיבה לשנה"ל תשע"ז.

חשוב: מיד עם רישום 60 התלמידים הראשונים ההרשמה תיסגר!

סגור לתגובות.